در بدون پاخور (Threshold Door)

در بدون پاخور

این نوع بازشو در لولایی (در بدون پاخور) مناسب جهت محل های پر تردد است که برای جلوگیری از مشکلات قاب پایین در رفت و آمد و عبور و مرور افراد و وسایل بکار گرفته میشود.

عایق بندی بخش پایین قاب این “در” بصورت کامل انجام میشود و گرد و غبار و آب به داخل نفوذ نخواهد کرد.

سری

نوع قاب

ضخامت دیواره های خارجی

نوع بازشو

نوع شیشه

سیستم تزئین شیشه

رنگ تزئین شیشه

در بدون پاخور

این نوع بازشو در لولایی (در بدون پاخور) مناسب جهت محل های پر تردد است که برای جلوگیری از مشکلات قاب پایین در رفت و آمد و عبور و مرور افراد و وسایل بکار گرفته میشود.

عایق بندی بخش پایین قاب این “در” بصورت کامل انجام میشود و گرد و غبار و آب به داخل نفوذ نخواهد کرد.

دسته بندی:

مقالات مشابه

نظرات کاربران