آزمایشگاه بوتیا

همزمان با تأسیس کارخانه مجتمع بوتیا صنعت، آزمایشگاه پلیمر این شرکت نیز در سال ۱۳۸۴ راه اندازی شد و با همکاری مدیریت مجموعه و بهره گیری از آخرین فن آوری این صنعت، تجهیزات مدرن و به روزآوری شده، نیروی انسانی متخصص و مجرب فعالیت خود را آغاز نمود. پس از دو سال فعالیت مستمر، این واحد موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون در سطح استان گردید. پیگیری های مداوم به همراه ارتقاء سطح کیفی و کمی آزمایشگاه و آموزش صحیح کارشناسان و پرسنل مجموعه زمینه فعالیت آزمایشگاه در سطح بین المللی را فراهم آورد.
جهت حصول این مقصود و با تلاش های پیگیر مدیریت و کارشناسان مجموعه در آبان ماه سال ۱۳۸۷ موفق به دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 توسط ممیزین مورد تأیید مؤسسه جهانی آزمایشگاه های دارای تأیید صلاحیت (ILAC)، گردید. بر اساس این استاندارد آزمایشگاه های آزمون ملزم به اثبات وجود و به کارگیری یک سیستم کنترل فراگیر در سطح مجموعه خود بوده و از نظر فنی، صلاحیت فراهم آوردن نتایج معتبر و قابل استفاده را در سطح جهانی دارا می باشد.

 

هم اکنون سیستم کیفیت آزمایشگاه بوتیا با توجه به نوع فعالیت، دامنه خدمات و ماهیت آزمون های قابل انجام و با هدف ایجاد مدیریت مستقل در آزمایشگاهی دارای تأیید صلاحیت مستقر شده است. این آزمایشگاه با رعایت کامل بی طرفی، حفظ اسرار مشتری و عدم تأثیرپذیری از دیگر قسمت های سازمان، وظیفه خود می­داند که نتایج را با صحت و دقت کامل به مشتریان درون و برون سازمانی ارائه نماید و موجبات رضایتمندی کلیه مشتریان خود را به بهترین نحو فراهم سازد.

 

 

ارتباط با بوتیا صنعت
ارسال از طریق واتساپ