ویژگیهای در و پنجره بوتیا

کاهش شدت صوت در پنجره های دوجداره بوتیا

این فیلم میزان تاثیر پنجره‌های دوجداره بر کاهش شدت صوت محیط را با استفاده از دستگاه دسی‌بل سنج بررسی می‌کند.

حجم صدای استاندارد محیط مسکونی بین ۳۰-۴۰ دسی‌بل می‌باشد.

.

تعویض پنجره آهنی با پنجره یو‌پی‌وی‌سی

این فیلم مراحل تعویض پنجره آهنی با پنجره یو‌پی‌وی‌سی (قاب بازسازی) نمایش می‌دهد که بدون هرگونه تخریب و یا آسیب رساندن به بنا صورت می‌پذیرد.


شیشه دوجداره کم گسیل (شیشه Low-E)

این فیلم عملکرد شیشه Low-E را در کاهش میزان عبور امواج گرمازای مادون قرمر نشان داده و شدت عبور آن را با شیشه دوجداره ساده مقایسه میکند.

ارتباط با بوتیا صنعت
ارسال از طریق واتساپ