شیشه های دو و سه جداره

شیشه دو و سه جداره ساده

 

مجتمع بوتیا صنعت مواد اولیه مورد استفاده در ساخت شیشه های چند جداره را بر اساس کیفیت و مشخصات از پیش تعیین شده از منابع داخلی و خارجی ، با اعمال کنترل کیفیت، انتخاب و تامین می نماید.

 

 

⇐ ورود به صفحه شیشه دو و سه جداره ساده


 

شیشه دو جداره تزئین شده

 

شبکه های تزیینی برای بکارگیری در شیشه های دوجداره، قابلیت ارائه طرح های جذاب مورد نظر طراحان را داشته و علاوه بر آن به دلیل آنکه درفاصله بین دو جداره شیشه قرار میگیرد، درطول عمر شیشه تمیز و زیبا باقی می ماند. در واقع شیشه های مزین به شبکه های تزیینی (Georgian Bar) با دارا بودن سطح بدون مانع در مقایسه با شیشه هایی که با چسباندن مقاطع بر روی آن و یا شبکه سازی با پروفیل وادار (Mullion) به سهولت قابل نظافت بوده و محلی برای جمع شدن گرد و غبار در گوشه یا سطح پروفیل تزیینی وجود ندارد.

 

⇐ورود به صفحه شیشه دو جداره تزئین شده