روکش آلومینیوم (ALU-BUTIA)

 

روکش آلومینیوم (رنگ آنادایز) قهوه ای تیره

روکش آلومینیوم (رنگ آنادایز) شامپاین


برای هماهنگی بیشتر با نماهای آلومینیومی و همچنین استفاده از مزایای پنجره های uPVC با عایق بندی کامل این شرکت اقدام به طراحی روکش های آلومینیومی در رنگ های مختلف این امکان را فراهم آورده تا ضمن ایجاد نمای آلومینیومی برای در و پنجره های ساختمان از مزایای عایق بندی مناسب در و پنجره های uPVC نیز بهره برد.