بر اساس کاربری

در و پنجره دوجداره uPVC بوتیا

در و پنجره دوجداره uPVC بوتیا بر اساس کاربری به دسته بندی های ذیل تقسیم بندی میشوند.


پنجره های دوجداره لولایی

این دسته شامل انواع پنجره های سیستم لولایی نظیر پنجره تک حالته، پنجره دوحالته، پنجره دو لنگه بازشو (بازشو فرانسوی) با یراق آلات متفاوت که بر روی محور افقی یا عمودی پنجره چرخش دارند جهت کاربری های مختلف در ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

 

در های دوجداره لولایی

این دسته شامل انواع در های سیستم لولایی نظیر در بالکن، در سوئیچ خور (در ورودی)، در فولکس واگنی، در بدون پاخور و … بر روی محور افقی یا عمودی پنجره چرخش دارند و با کاربری های مختلف جهت استفاده در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

 

پنجره های دوجداره کشویی

این دسته شامل انواع پنجره های سیستم کشویی با تنوع بازشوهای گوناگون نظیر پنجره یک لنگه بازشو، پنجره دولنگه بازشو و … می باشد. که با توجه به نیاز و کاربری پنجره در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در های دوجداره کشویی

این دسته نیز همانند پنجره های کشویی شامل انواع تک لنگه بازشو، دو لنگه بازشو و … می باشد ضمن اینکه قابلیت نصب یراق آلات سوئیچ خور را نیز دارد.